środa, 23 grudnia 2015

Życzenia - Boże Narodzenie


Świąteczne spotkanie w SOWR

     Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodzinie za bardzo miły, świąteczny czas jaki mogłem z Wami spędzić podczas spotkania opłatkowego organizowanego w Waszej siedzibie. Na podniosłość i dostojność uroczystej kolacji wpływ miał niewątpliwie występ kolędników, w których wcielił się zespół Danielaki,

piątek, 18 grudnia 2015

Szlachetna Paczka


     W minioną środę po raz pierwszy z przyjaciółmi miałem przyjemność brać udział w ogólnopolskim projekcie jakim jest Szlachetna Paczka nie jako wolontariusz, nie jako lider rejonu ale jako darczyńca. Ogólnie są to dwie nieporównywalne strony medalu -  z jednej angażujesz się mocno w przekazanie innym całej idei Szlachetnej Paczki i bardzo wczuwasz się w swoją rolę i życie osób uczestniczących w projekcie a z drugiej z kolei musisz właśnie czerpać i polegać na wolontariuszu, który bezpośrednio z tobą współpracuje i stara się przekazać jak najwięcej informacji o problemach rodziny wybranej przez ciebie.

czwartek, 10 grudnia 2015

Radny szuka oszczędności (ST nr 49)

Zamiast drukować tony papieru, lepiej kupić laptopy lub czytniki i wgrywać na nie materiały na sesje - przekonuje radny Artur Juszczak. W sprawie tej złożył interpelację międzysesyjną do władz miasta. To kolejna interwencja radnego w tej sprawie. Na poprzednią interpelację, jak twierdzi, nie uzyskał żadnej odpowiedzi. - W moim piśmie proszę o wyceną zakupu wszystkim radnym laptopów/czytników w celu całkowitego wyeliminowania wersji papierowej, która moim zdaniem generuje bardzo duże koszty zarówno osobowe, jak i finansowe - przekonuje Juszczak.

Jest pomysł na Chełmianina Roku (ST nr 49)

Czy miejscy urzędnicy przychylą się do głosów mieszkańców i zmodyfikują zasady przyznawania tytułu Chełmianina Roku? Na to liczy jeden z inicjatorów tych zmian radny PSL Artur Juszczak. Mieszkańcom nie podobają się zasady wybierania laureatów tytułu. Tegoroczna decyzja kapituły wzbudziła wiele kontrowersji. Niektórzy mówili wprost, że nie odzwierciedla oczekiwań mieszkańców. Nagłośnienia tej sprawy podjął się radny Artur Juszczak. Złożył też interpelację do władz miasta z wnioskiem o wprowadzenie zmian. Odpowiedź, jaką uzyskał, nie satysfakcjonowała go, więc skierował kolejne pismo na ten temat. Tym razem radny zaproponował konkretne zmiany, dotyczące składu kapituły. - Jak pokazuje wynik tegorocznego głosowania, prestiżowy tytuł Chełmianina Roku trafia do osób, które na tle innych kandydujących, mniej na niego zasługują.W chwili obecnej kapituła składa się z pracowników UM oraz innych

niedziela, 6 grudnia 2015

Praca w radzie

Tak się zastanawiałem w ostatnim czasie w jakiej formie i za pośrednictwem jakiego narzędzie powinienem mieć dodatkowy kontakt z Mieszkańcami mojego miasta. No i powracam do kiedyś zapomnianego bloga, tak że z dniem dzisiejszym rezygnuję z prowadzenia strony internetowej która w ostatnim czasie i tak była mocno zaniedbana  ;-),  dlatego teraz przez tego bloga pozwolę sobie do Państwa pisać i jakoś w ten sposób się komunikować. Mam nadzieję że forma będzie odpowiednia a i kontakt dość oczekiwany zarówno z mojej jak i Państwa strony. Dlatego będę zamieszczał tutaj swoje interpelacje oraz luźne przemyślenia z sesji jak i mojej codziennej pracy, zapraszam dodatkowo do komentowania, sugestii i podpowiedzi. Dzisiaj dołączam dwie interpelacje między sesyjne które złożyłem w ostatnim czasie w UM Chełm.