środa, 17 sierpnia 2016

W szkole jak w pracy

Chełm W Chełmie tworzy się szkoła, której głównym celem będzie praktyczna nauka zawodu.

 – To gwarancja dla wszystkich absolwentów, że po ukończeniu edukacji znajdą pracę – zapewnia Artur Juszczak, prezes zarządu Wiliams sp. z o.o. w Chełmie.
Szkoła zawarła 8 sierpnia porozumienie z Akademią Rzemiosła Polskiego Rzemieślniczego Klastra Edukacyjnego, reprezentowanego przez prezes Agatę Putowską.
Prowadzone są rozmowy z kilkoma pracodawcami – firmami rzemieślniczymi.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Wolontariat jest COOL

Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości 
i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" od lipca br. rozpoczyna realizację 
projektu pod nazwą „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. 

PRACA

DAM PRACĘ - praca o charakterze biurowym w szkole, na początku staż na 3 miesiące, następnie umowa 3 miesięczna próbna na 1/2 etatu po okresie próbnym umowa na pełny etat . Wymagania: wiek do 25 lat, wykształcenie średnie, obsługa kompatura, pogodny charakter, chęć do pracy i nauki. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 513 775 747.