środa, 26 kwietnia 2017

Warsztaty ...Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA wraz z partnerami – Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie, podmiotami zatrudnienia socjalnego działającymi na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego rozpoczęli realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach działania przewidziane są zajęcia nakierowane na indywidualne preferencje i zdolności uczestników, edukację w zakresie problemu uzależnień, edukację kulturalną tj. organizację interaktywnych warsztatów twórczych – audiowizualnych, edukację historyczną tj. organizację interaktywnych warsztatów związanych z historią, zabytkami, mieszkańcami  miasta Chełma i powiatu chełmskiego, zaangażowaniem w sprawy społeczności lokalnych, edukację medialną tj. organizację interaktywnych warsztatów pozwalających nabywać kompetencje medialne i informacyjne, edukację zdrowotną tj. warsztatów związanych z aktywnością fizyczną, sportem, wypoczynkiem, turystyką społeczną, rozwojem indywidualnych zainteresowań, działalności hobbystycznej i kółek zainteresowań.
Zadanie realizowane będzie do końca 2017 r.
Powyższe działania będą realizowane na obszarze miasta Chełma.
Uczestnikami będzie 15 osób – tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, mieszkające na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego w tym młodzież szkolna, studiująca, ucząca się także w formach pozaszkolnych, uczestników lub absolwentów Klubów i Centrum Integracji Społecznej. Priorytetowo traktowane będą osoby działające w organizacjach formalnych lub nieformalnych zwłaszcza wolontariusze.
Szczegóły  w biurze projektu:
Zespół Szkół Niepublicznych WILIAMS
Nowy Świat 3 (II pietro)
22-100 Chełm 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz